Longconditie
beter ademen door zingen


Zingen ter ondersteuning voor mensen met een longaandoening

 

Afgelopen jaar heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met chronische longaandoeningen en longklachten.  Hiervoor volgde ik de training Singing for Lung Health Leader bij Phoene Cave.


Waarom zingen voor mensen met longklachten?
 

Veel mensen met longproblemen ervaren benauwdheid en kortademigheid. Dit brengt naast fysieke klachten vaak sociale beperkingen met zich mee. Men ervaart vaak angst en stress en kampt soms met depressieve gevoelens. Zingen verbetert onder andere de ademcontrole, waardoor deze gevoelens afnemen. Tevens leidt zingen je af van de longaandoening. Onderzoek toont aan dat zingen ervaren wordt als een prettige manier om beter met de ziekte, en klachten die daarvan het gevolg zijn, om te gaan.

 

Voor wie?

Voor iedereen met een chronische longaandoening of longklachten. Zowel mensen met COPD, Astma, Longemfyseem, Longfibrose als Chronische Bronchitis kunnen baat hebben bij zingen. Daarnaast ook voor mensen die te kampen hebben met de nasleep van Covid-19.  Voor de sessies hoef je geen muzikale achtergrond te hebben of over een goede zangstem te bezitten: het doel is het verbeteren van de functionaliteit van de longen en jouw welzijn.

 

Hoe ziet een les eruit?

Er wordt gebruik gemaakt van fysieke, ademhalings- en vocale warm-ups, die worden gebracht met creativiteit en muzikaliteit. Ritme en toonhoogte spelletjes, geschikt lied repertoire en ontspanning zijn fundamentele onderdelen van de les. Op deze manier worden ademspieren versterkt en de functionaliteit van de longen optimaler.  De ademhaling wordt langzamer en dieper waardoor het gevoel van kortademigheid vermindert.  Het verbeteren van de houding helpt je efficiënter te ademen. Het gevoel van controle over de eigen ademhaling verbetert, waardoor angstgevoelens en mogelijke paniekgevoelens verminderen.

 

Wat zijn belangrijke onderdelen van een les?

Ontspannen, vertragen, verzachten, zingen, maar vooral plezier hebben in het maken van muziek! In de lessen is er verder aandacht voor:

·      Connectie maken met het lichaam.

·      Bewustzijn ontwikkelen van houding, adempatronen en wat het voor je doet.

·      Het aanleren van een goede houding en het verzachten van de spieren d.m.v. lichte bewegingen.

·      Het rekken van de uitademing door gezongen frases, voor zowel obstructieve als restrictieve aandoeningen.

·      Het verbeteren van spier- en kracht coördinatie bij het ademen.

·      Het verminderen van hoge inademingen, d.m.v. activatie van de primaire i.p.v. de secondaire ademspieren

·      Het opbouwen van lichamelijk uithoudingsvermogen.

·      Het opbouwen van vocaal uithoudingsvermogen d.m.v. efficiënte toongeving

·      Plezier hebben in het maken van muziek.

 

Samen zingen

De lessen kunnen individueel gevolgd worden en/of in groepsverband. Het voordeel van de individuele les is dat er veel ruimte is voor specifieke eigen vragen. De meerwaarde van een groep ligt in het delen van ervaringen, de gezelligheid en het ondersteunen van elkaar.


Praktische informatie

Vanwege Corona en in verband met infectiegevaar geef ik deze lessen momenteel alleen online. Hopelijk kan ik de lessen over een tijdje live organiseren. Een online groepsles bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. De lessen vinden plaats in Zoom. Mocht je niet bekend zijn met Zoom dan help ik je graag wegwijs te maken. Het is niet moeilijk in gebruik.


Kosten Individuele les (duur: 1 uur): € 50

Kosten Groepslessen (duur 1 uur): € 15 per persoon


Heb je interesse of wil je meer weten?

Wil je meer informatie ontvangen of heb je vragen? Stel ze dan gerust per mail of telefonisch. Mijn contactgegevens staan onderaan deze pagina.

leslocatie

Heer Vrankstraat 51

3036 LB Rotterdam

mail
telefoon